RRETH NESH

Sedefi Commerce është njëra ndër kompanitë lidere dhe më të vjetra të konfeksionarisë në
Kosovë.

VITE

SHTETE

PRODUKTE

Historiku

E themeluar në vitin 1990, Sedefi është një biznes familjar, në pronësi dhe menaxhim të dy vëllezërve, i specializuar në prodhimin e biskotave, llokumit dhe paketimit të sheqerit. Aktivitetet fillestare të kompanisë filluan në fillim të viteve ’90 kryesisht në sektorin e tregtisë në Pejë, ndërsa në 1994 u krijua linja e parë e prodhimit të sheqerit kokërr. Që nga ajo kohë, kompania vazhdoj të zgjerohet për sa i përket kapaciteteve dhe shumëllojshmërisë së produkteve. Zhvillimi i radhës u ndërmor në 2000 ku Sedefi filloj me prodhimin e llokumit më pas në 2004 në prodhimin e biskotave të ndryshme. Vitin 2016 e shënoj kur kompania u zhvendos në ambientet e ndërtuara në 3,300 katrorë (fshati Vitomiricë, rrethina e Pejës).Kompania ka arritur të depërtojë mirë në treg, dhe sot mbulon të gjithë territorin e Kosovës me 600 pika të shitjes, me partnerë kryesor si Meridian Express, Viva Fresh, Interex, Elkos dhe Jora Center, ndërsa pjesa tjetër janë dyqanet e vogla ushqimore. Shpërndarja kryhet nga vetë kompania, uke drejtuar një flotë prej 22 automjetesh. Pozicioni kryesor i menaxhimit mbahet nga dy vëllezër përkatësisht në rolet e Drejtorit dhe Drejtorit të Prodhimit. Pjesa më e madhe e lëndëve të para të kompanisë janë të buruara në vend, duke filluar nga mielli, sheqeri dhe paketim, nga M & Sillosi, Agro Kor, Flexograf dhe të tjerë.

BASHKEPUNETOR

FABRIKA

Në 2016 Sedefi hapi fabrikën e re e ndërtuar me standarde të larta dhe linja moderne të prodhimit në Vitomirixë të Pejës. Plani i objektit është ndërtuar për të krijuar kushte të pujnës sa më të përshtatshme për prodhim dhe staf. Në 2019 Sedefi ka investuar në panela solare në mënyrë që të kontribuoj në një ambient sa me të pastërt. Me investimin e bërë, kompania planifikon që tërë prodhimin të mbështetet në energjinë e ripërtërishme.

MISIONI

STAFI

Ahmet Sedefi

Ahmet Sedefi

Pronar dhe CEO

Labinot Dreshaj

Labinot Dreshaj

Menaxher i shitjes

Gentian Kastrati

Gentian Kastrati

Shofer

Rita Sedefi

Rita Sedefi

Ass. Administrative

Melos Sedefi

Melos Sedefi

Mirëmbajtes i rrjeteve sociale

Bekim Sedefi

Bekim Sedefi

Drejtor i prodhimit

Denis Sedefi

Denis Sedefi

Menaxher i shitjes

Luan Lajqi

Luan Lajqi

Agjent i shitjes

Bujar Beka

Bujar Beka

Menagjer i Prodhimit

Vjollca Gjuka

Vjollca Gjuka

Financiere

Albina Misini

Albina Misini

Agjente e shitjes

Suzana Ramizi

Suzana Ramizi

Kontrollere e cilesisë

Arianit GJuka

Arianit GJuka

Menaxher i prodhimit (Fabrika e Keseve)

PARTNERËT

FLOTA

Sedefi ka shtrirje në gjithë vendin dhe shpërndarjen e kryhen nga vetë kompania, duke drejtuar një flotë prej 22 automjetesh.

sqAlbanian